Γιατί...Γιατί να κάνω χρήση της εφαρμογής Bonus2all


Γιατί να κάνω χρήση της εφαρμογής Bonus2all αφοσίωσης, καταναλωτικής πίστης & επιβράβευσης πελατών ?

Ένα πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών, ίσως είναι η έξυπνη λύση για μια επιχείρηση ώστε να πετύχει ανάπτυξη,
έναντι του ανταγωνισμού.
Από τις επαναλαμβανόμενες αγορές που κάνουν οι πελάτες μέλη, η επιχείρηση έχει χαμηλότερο ποσοστό κόστους
απ' ότι με τους νέους ή περιστασιακούς πελάτες.
Η ευχάριστη εμπειρία & η καλή θέληση του πελάτη μέλους, φέρνει νέους πελάτες στην επιχείρησή.
Για μια επιχείρηση απέναντί στον ανταγωνισμό, οι αφοσιωμένοι πελάτες μέλη, λειτουργούν σαν ασφάλεια
επί των πωλήσεων της επιχείρησης.
Οι πελάτες μέλη σε πρόγραμμα επιβράβευσης αγοράζουν 2-3 φορές πιο συχνά, από περιστασιακούς πελάτες
που δεν είναι μέλη.
Οι πελάτες μέλη με πρόγραμμα επιβράβευσης ξοδεύουν 4-5 φορές περισσότερο, από περιστασιακούς πελάτες
που δεν είναι μέλη.
Η προνομιακή τιμή για ένα μέλος πελάτη, έχει μεγαλύτερη αξία από την έκπτωση χρονικών περιόδων.
2015/10 -/ - © Bonus2all - Loyalty System Bonus Point Software - Official Web Site